QuickDNS

Ordforklaring

A-record

En A-record bruges til at skabe en tilknytning mellem et hostnavn og en IP-adresse.

For eksempel peger A-recorden quickdns.dk på 195.249.159.244.

AAAA-record

En AAAA-record bruges til at skabe en tilknytning mellem et hostnavn og en IPv6-adresse.

CNAME-record

En CNAME-record bruges til at skabe et alias mellem et hostnavn og et andet hostnavn.

For eksempel peger CNAME-recorden www.quickdns.dk på quickdns.dk.

En CNAME-record peger normalt på en A- eller AAAA-record.

MX-record

En MX-record angiver den eller de mailservere der er tilknyttet det aktuelle hostnavn.

En MX skal pege på en A- eller AAAA-record samt have angivet en prioritet.

Prioriteten angives som heltal, hvor det laveste tal har den højeste prioritet i forhold til levering af post til denne server.

Man kan for eksempel anvende prioriteten 10 til den primære mailserver og 20 til en sekundær såfremt denne findes.

NS-record

En NS-record bruges til at angive delegeringen af en zone til en eller flere navneservere.

For eksempel har vi NS-records for quickdns.dk til ns1.quickdns.dk, ns2.quickdns.dk og ns3.quickdns.dk som svarer autoritativt for zonen quickdns.dk.

PTR-record

En PTR-record anvendes til angivelse af reverse dns, hvor den skaber en tilknytning fra en IP-adresse til et hostnavn.

For at finde navnet på en given IP-adresse skrives IP-adressen bagvendt og der tilføjes .in-addr.arpa efter den omvendte IP.

For eksempel giver et hostopslag på 92.62.206.101 følgende svar:

101.206.62.92.in-addr.arpa domain name pointer leela.quickdns.dk.

Hvor hostnavnet leela.quickdns.dk er navnet på webserveren der driver www.quickdns.dk.

Record

En zone består af records som er den basale del af DNS.

Der findes forskellige typer af records, hvor de mest anvendte er A, CNAME og MX records.

TTL (Time To Live)

TTL (Time To Live) angiver hvor længe en rekursiv navneserver må gemme svaret på et DNS-opslag inden den skal forespørge den autoritative navneserver igen.

Standard TTL er 6 timer hos QuickDNS, som på nuværende tidspunkt er det højst mulige man kan vælge i vort interface. Den mindst mulige TTL hos QuickDNS er 5 minutter.

Ofte sætter man TTL lavt inden en forestående ændring af en record, for at sikre sig at ændringen hurtigt når ud til de rekursive navneserverne.

Har man således en TTL på 6 timer skal man senest 6 timer inden ændringen sætte TTL ned, for at sikre sig at denne ændring er slået igennem på de rekursive navneservere inden en ændring i recorden.

TXT-record

En TXT-record angiver en tekst der kan tilknyttes zonen.

Dette benyttes blandt andet ved SPF (Sender policy framework) og DomainKeys.

Zone

En zone er en del af et domæne, zonen indeholder et antal DNS-records og tilhører en specifik navneserver.

Det er muligt at delegere andre dele af domænet til andre navneservere, men i de fleste tilfælde håndteres et domæne af en enkelt zone.